Yum源安装MariaDB

使用官网发布的Yum源,安装MariaDB,减少编译安装的配置及后期维护成本。让管理更加简便。

官网:https://mariadb.org/

Yum配置链接:https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=shanghai-university

image

vi /etc/yum.repos.d/Mariadb.repo

# MariaDB 10.5 CentOS repository list - created 2021-03-13 05:24 UTC 
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/ 
[mariadb] 
name = MariaDB 
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos8-amd64 
module_hotfixes=1 
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB 
gpgcheck=1
sudo dnf install MariaDB-server
sudo systemctl start mariadb

设置开机启动

chkconfig mariadb on

2019-5-14 10:52:42

点赞